Боряна Палатова е консултант по здравословно хранене и контрол на телесното тегло и специалист в първия сертифициран екип по нутригеномика в България. Работата й е насочена към подобряване на качеството на живот и намаляване на здравните рискове при хора, засегнати от проблемите наднормено тегло, затлъстяване и хранителни нарушения. Повече за професионалната й квалификация може да научиш тук.

Осланяйки се на опита си, Боряна твърди, че „мързел“, „лакомия“ и „слаба воля“ са просто обидни етикети, които се използват за прикриване на пропуски в знанията и неспособност за справяне с проблемите, пред които се изправят специалистите, хората с наднормено тегло и родителите на деца с наднормено тегло. Тя вярва, че подходящият хранителен режим не трябва да е мъчителен, а най-добрите резултати в дългосрочен план са плод на ежедневни, малки усилия.

Съответно ефективната програма за отслабване разчита на малки, поетапни промени, които могат да понижат прага на засищане и да увеличат прага на поносимо физическо натоварване. Също така да разширят свободата на движение, да променят вкусовите предпочитания, да повишат удовлетвореността от храненето на човека, съобразявайки се с неговите индивидуални нужди. Виж какво още сподели тя в интервюто си за рубриката ни „Експертите отблизо“.

Д-р Боряна Палатова за експертизата си

Според Вашите впечатления и опит, доколко актуален е проблемът със затлъстяването в България?

Затлъстяването е съпътствало човека през цялата история, от каменната ера до днес. В миналото обаче броят на засегнатите е бил далеч по-малък. Днес проблемът е изключително актуален и се счита, че ще бъде основно предизвикателство пред общественото здраве през XXI век. 

Според данни на Световната здравна организация от 2022 година за Европа приблизително две трети от възрастното население на континента е с наднормено тегло или затлъстяване, а всяко трето дете има такъв проблем. В България ситуацията е сходна – в началото на миналата година защитих дисертация по темата и направих изследване с участието на 1188 човека, което показа близки стойности за България.

На какви здравни рискове са изложени хората с наднормено тегло и затлъстяване?

Развитието на наднормено тегло и затлъстяване се свързва с голям брой хронични неинфекциозни заболявания. Важно е обаче да уточня, че в много от случаите е трудно да се установи дали става въпрос за причинно-следствена връзка или натрупването на килограми се случва успоредно с прогреса на заболяването.

Популярно е схващането, че ако теглото е по-ниско, човекът ще бъде здрав. 

Аз обаче имам по-различен поглед върху темата. Истината е, че във всяка субпопулация има хора с нормално, поднормено и наднормено тегло и съвсем не всички метаболитни нарушения са следствие на наднормено тегло или затлъстяване. Последните проучвания сочат, че около 30% от хората със затлъстяване са метаболитно здрави. От друга страна 25% от хората с нормално тегло имат метаболитни нарушения. Тези данни показват, че невинаги е налице причинно-следствена връзка.

Кои са обективните критерии, по които можем да преценим дали теглото ни е в норма?

Когато оценяваме теглото, обичайно ползваме индекс на телесната маса (ИТМ). Той обаче дава ограничена информация. За някои хора ИТМ, който се счита за нормален според зададения стандарт, може да е висок. За други – нисък.

Индекс на телесна маса

Всъщност затлъстяването е свързано не с натрупването на излишно тегло, а с прекомерно количество мазнини. Има хора, които са с нормално тегло, но въпреки това са затлъстели. Както и такива, които са предразположени да поддържат високо телесно тегло, без да имат вредни за здравето мазнини. 

Важно е да отбележа също така, че прекомерното количество мазнини невинаги води до вреди за здравето. При някои хора пък е налице генетично предразположение, в резултат на което могат да бъдат отключени метаболитни проблеми на фона на относително малко количество мазнини, незначително при други индивиди.

Лечимо ли е затлъстяването и какви са подходите за овладяването му?

Затлъстяването е хронично, хетерогенно заболяване с висок риск от рецидив. То не се лекува, но може да бъде успешно контролирано. За целта трябва да бъдат взети навременни, адекватни мерки, които помагат на човека да поддържа стабилно във времето, оптимално тегло.

Каква е ролята на гените по отношение на затлъстяването?

В патогенезата на затлъстяването може да участват единични гени с много силен ефект и/или голям брой гени, които имат относително слаб самостоятелен ефект. Именно по тази причина затлъстяването е толкова разнородно по своята същност. 

Всеки ген кодира един протеин, а всеки протеин има своя физиологична функция. Колкото по-важна е ролята на даден протеин за енергийната хомеостаза на тялото, толкова по-голям е ефектът на кодиращия го ген върху теглото на индивида и толкова по-малки са възможностите за значителна волева промяна на теглото. Добрата новина е, че мутациите с много силен ефект засягат не повече от 5% от хората със затлъстяване. В останалите 95% има натрупване на различен брой гени със слаб ефект. 

Всеки от нас носи своята уникална генетична комбинация, която в най-голяма степен определя затрудненията, които ще изпитваме и усилията, които ще са ни необходими, за да управляваме успешно теглото си. Заради негативни предразположения, закодирани в тяхната ДНК, някои хора срещат много по-сериозни затруднения да ограничат приема на храна, изпитват по-интензивен глад, по-отзивчиви са на хранителни стимули.

Други трудно постигат нужното ниво на физическа активност – просто защото не могат да мобилизират наличната енергия или поради нисък праг на поносимост на физическо натоварване. Наследственост се наблюдава и по отношение на индекса на телесната маса, като тя варира между 40% и 80%. При хората с нормално телесно тегло шансът за унаследяване е 40%.

ДНК и затлъстяване

При тези с наднормено тегло обаче тази цифра достига 80%, т.е. влиянието на гените при тежките хора е значително по-голямо.

Познаването и разбирането на генетичните влияния е изключително важно, не само за да оптимизираме режима на хранене и активност. То ни дава възможност да помогнем на хората със затлъстяване, като намалим бремето на стигмата, отчитайки, че отговорността да се грижим за себе си е лична, но не носим вина, ако теглото ни не е в общоприетите граници.

Как поведението ни, свързано с контрола върху теглото, се повлиява от нашата ДНК?

Ние, хората, сме в различна степен отзивчиви на хранителни стимули. Усещането за ситост също е индивидуално и настъпва по различно време. При някои мъже и жени то не е достатъчно отчетливо и те трябва постоянно да полагат усилия, за да регулират хранителния си прием. Други са склонни да увеличават порциите си. 

Ако човек знае какви са генетичните предразположения, които му пречат да контролира теглото си, той може по-лесно да се справи с тях. Това изисква целогодишно проследяване и търсене на ситуациите, в които губи контрол. Поддържането на тегло е процес – в него участват различни фактори с различна сила. Човек трябва да открие кои са тези, които са с най-голяма тежест при него и как може да ги контролира.

Какви са най-често срещаните причини, поради които хората не успяват да постигнат и задържат желаното от тях тегло?

На първо място бих поставила задаването на нереалистични цели. Много мъже и жени тръгват с разбирането, че трябва да свалят огромно количество килограми, а при някои от тях е нужна редукция на теглото с 5-10%, за да бъдат сведени до минимум рисковете за здравето.

Проблем е и следването на модерни диети и подходи, които в някои случаи могат не просто да не помогнат, ами да доведат до сериозни здравни рискове.

Д-р Палатова за диетите и подходите

Това, че един хранителен режим например е сработил при някого, не означава, че същите резултати ще са налице при всички останали хора. Всеки от нас има индивидуални особености – живее в различна среда, изградил е различни навици, има различен генетичен код. Взаимодействието между вътрешните и външните фактори, които ни влияят, е строго индивидуално и не бива да се правят генерализации.

Вредно е и желанието на много хора да постигнат бързи резултати и конкретна цифра, която да показва кантарът. За тях припомням, че регулацията на теглото не е събитие, а процес, който протича през целия ни живот. 

Какво е важно да знаят хората, които са решили да редуцират теглото си?

Много е важно, когато налагаме рестрикции върху тялото си, да се съобразяваме с неговите нужди и изисквания. Нека не забравяме, че между 70 и 75% от процесите, свързани с регулация на теглото, не са под наш, волеви контрол.

Има хора с неблагоприятни генетични предразположения, които след всяко отслабване започват да трупат още повече килограми и мазнини. Този ефект много трудно се повлиява. Нужно е програмата за отслабване да отчита усещанията за умора и глад и да ги адресира по адекватен начин, така че човекът да може не само да свали килограми, но и да задържи постигнатите резултати в дългосрочен план.

Какъв е правилният път за отслабване?

Едно от големите предизвикателства по отношение на затлъстяването е свързано с това, че поставяме на преден план теглото. А то всъщност е само естетически проблем, който сам по себе си не е толкова значим. Много по-добри резултати могат да бъдат постигнати, ако вместо това се фокусираме върху здравето. 

Какъв е правилният път за отслабване?

Ето защо, според мен, преди да е взел каквито и да било мерки, човек първо трябва да се запита дали наистина има нужда да сваля килограми. Tова уточнение важи с особена сила за подрастващите, които често нямат реална представа за това какво е нормално и здравословно за тях. От 50-те години насам, успоредно с увеличаването на средния ИТМ, започнаха да намаляват обиколките на моделите по модните подиуми и кориците на списания. Тяхното тегло е непостижимо за повечето хора, а това поражда сериозен проблем с хранителните разстройства.

Когато един човек дойде при мен и ме попита колко килограма трябва да тежи, аз не мога да му отговоря.

Няма универсална формула, по която може да се изчисли идеалното тегло, просто защото тази цифра зависи от твърде много фактори, включително генетична предразположеност и социални причини. Добрата новина е, че дори хората с най-тежка генетична обремененост могат да редуцират теглото си в определен диапазон. 

Каква е ролята на движението в процеса на отслабване и поддържане на оптимално тегло?

Работила съм дълги години в екип с фитнес инструктор и съм дълбоко убедена, че физическата активност е изключително важна за поддържането на добро здраве. Тя обаче не е инструмент за сваляне на килограми – не и при повечето индивиди. И не бива да се представя по този начин, защото така хората си създават нереалистични очаквания и бързо се демотивират.

Когато говорим за ефектите на физическата активност по линия на поддържане на отрицателен енергиен баланс, трябва да имаме предвид, че човешкото тяло има механизми, с които ограничава енергоразхода. В годините назад, когато човечеството е било лишено от достъп до храна, тези механизми са помагали на хората да запазят енергията си в условията на оскъдно хранене.

Каква е връзката между психичното здраве и контрола върху теглото?

От изключително значение в процеса на сваляне на килограми е да не подценяваме ролята на психологията, защото тя е ключова в изпълнението на програмите за редукция на теглото. В моята работа аз се фокусирам върху редица субективни фактори, в това число мотивационна готовност, когнитивен ресурс. Важно е и доколко човекът срещу мен е готов да се промени на този етап от живота си, като тук не става въпрос за внезапна, драстична промяна.

Най-добрите резултати в дългосрочен план са плод на ежедневни, малки усилия.

Движението и постигането на поставените цели

В най-добрия случай в контролът върху теглото трябва да се случва със съдействието на екип от специалисти в различни области. Дълго време се смяташе, че ако един човек има правилната информация, той ще се справи с проблема сам. Това обаче се оказа заблуда и се радвам, че все повече хора търсят подкрепата на опитни, квалифицирани експерти, с които да извървят успешно този път. Моята мисия е именно това – не да давам режими, а да помагам на мъжете и жените, които идват при мен, да видят как могат да „подредят“ ежедневието си така, че да удовлетворят нуждите на своето тяло.

Информацията от генетичните изследвания може да бъде от страхотна полза в това отношение. Резултатите от тях дават много ценни насоки за това коя е най-подходящата диета за конкретния човек, от какви хранителни вещества се нуждае организмът му, как да адресира потенциални или вече отключени проблеми. Оттук насетне моята роля е да помогна на човека срещу мен да избира правилно храната си, да въведе персонализираните насоки от ДНК доклада в ежедневието си.

Има ли общовалидни препоръки, които бихте споделили с мъжете и жените, търсещи начин да отслабнат и да контролират теглото си?

Първият ми съвет е винаги да започват от малките промени – тези, които са най-щадящи и не изискват твърде много усилия. Ако изберат да следват твърде строг режим, има голяма вероятност в тялото да се задействат механизми, които да се противопоставят на отслабването. За да не се стига до мобилизиране на защитите на организма, е нужно промените да се правят с малки, лесни за изпълнение стъпки.

Драстичните ограничения, въведени без основателна причина от лекар, могат да бъдат опасни. В това число влиза изключването на цели групи храни, което може да доведе до сериозни негативни последствия.

Подходящият хранителен режим не е мъчителен.

Ако това, което правя, ми причинява страдание, значи режимът не е удачен за мен на този етап. Той може да бъде приложен, като се „разбие“ на малки стъпки, така че да доведе до реални резултати, без да ми причинява излишен дискомфорт. От ключово значение в този процес е постоянството. Волята е изчерпаем ресурс и не можем да разчитаме на нея в дългосрочен план, що се отнася до храненето. И не е нужно. Правилното хранене не бива да изисква волеви усилия – то е удобно, вкусно и засищащо.

Какви проблеми можем да предизвикаме с неправилен подход?

Огромен брой са заболяванията, които могат да бъдат причинени в следствие на поддържане на прекалено ниско тегло и дефицит на микро- и макронутриенти. Малко хора знаят, че жените и мъжете имат нужда от различен процент телесни мазнини в тялото – долната граница при мъжете е едва 3%, а при жените ─ 12%.

Жените, които не успяват да покрият тази норма, застрашават работата на сърдечния мускул, което може да доведе до сериозни проблеми. От друга страна е важно да се отбележи, че две жени със сходен ръст и процент мазнини, могат да функционират по коренно различен начин. Едната например, може да има фертилни проблеми, да не успява да забременее, а другата да няма трудности в това отношение. Тази разлика е генетично предопределена. 

Изключително актуален е и проблемът с хранителните нарушения, особено при професионалните атлети. Докато в общата популация разпространението им е между 4 и 5%, то сред елитните спортисти тази цифра може да достигне до 45%.

В какви случаи препоръчвате въвеждането на персонализиран режим на хранене?

Бих казала в 100% от случаите, когато това е възможно. Дори когато килограмите на един човек са в норма, той не може да е сигурен, че не е изложен на риск. Възможно е например да има предиспозиция за развитие на сърдечносъдови заболявания, които могат да се отключат при много нисък процент мазнини. Информацията от ДНК изследванията ни дава възможност да имаме тази информация в аванс, така че да предприемем ефективни превантивни мерки и да намалим рисковете, закодирани в генома.

С какво е различен персонализираният хранителен режим?

Д-р Боряна Палатова

Персонализираният хранителен режим се основава на обективни измерители – генетични маркери, лабораторни изследвания, здравни показатели. Това дава възможност да адресираме много точно както потенциалните проблеми и предизвикателства, така и тези, които вече за налице. Освен това персонализираното хранене отчита и психологическите фактори, които също играят важна роля – навици, нагласи, готовност за промяна и много други.

Уебинар с д-р Боряна Палатова: Наднормено тегло – за различията, трудностите и нестандартните решения

От уебинара с д-р Боряна Палатова ще разбереш на какво се дължи наднорменото тегло при различните хора и какви са видовете подкрепа, които могат да помогнат за контрола му:

  • Какви видове регулация на теглото съществуват?
  • Всеки ли може да надебелее, всеки ли може да отслабне?
  • Каква е разликата между първична, вторична профилактика и терапия на затлъстяването?
  • Може ли човек да се отърве от излишните килограми без професионална помощ?
  • В професионалното поле на какви специалисти попада проблемът „наднормено тегло“ и как да определиш към кого да се обърнеш за помощ?
  • Какво е дългосрочна грижа и в кои случаи е необходима?
  • Има ли безплатни инструменти за самостоятелна оценка?
  • С какво и как могат да ти помогнат генетичните тестове?
Включи се в уебинара