Решения за Вашата практика

Генетичните резултати Ви помагат да планирате много по-ефективно грижите за хората, които са Ви доверили здравето си. На база на тази информация може да планирате пълноценна терапия, хигиенно-диетичен режим или спортна програма, който адресира много точно генетично обусловените дефицити и затруднения, възпрепятстващи протичането на ключови процеси в организма.   

Подобрете ефективността на терапиите, които провеждате с помощта на ДНК изследванията и програмите на Re:Gena

ДНК тестовете, част от портфолиото на Re:Gena, могат да бъдат използвани в профилактиката и лечението на редица заболявания, които се повлияват от начина на живот, включително хранене, движение, суплементация, както и за уточняване на  медикаментозната терапия. Изследванията са приложими във всяка възраст, а резултатите са валидни за цял живот. Изключително ценни са насоките, включени в анализа, когато се прилагат при деца и млади хора, тъй като тогава могат да се вземат много ефективни превантивни мерки, преди да е налице каквато и да била симптоматика.

С нашите ДНК тестове и цялостни програми ще подобрите грижата за своите пациенти и ще повишите интереса към своята медицинска практика.

Ние ще създадем за Вас уникална линия от генетични изследвания, съобразени с индивидуалните нужди на хората, които Ви поверяват здравето и външния си вид. Те ще Ви помогнат да планирате за своите пациенти най-ефективната терапия, съобразена с особеностите на техните гени.

ДНК тестовете могат да Ви бъдат от полза, ако работите с пациенти, които се борят със:

 • затруднен контрол върху теглото
 • хормонален дисбаланс
 • репродуктивни проблеми
 • хронични заболявания
 • състояния, които се повлияват от начина на живот
 • хранителни непоносимости
 • и много други.

Информацията от генетичния анализ е надеждна и валидна за цял живот.

ДНК тестовете, които предлагаме, са разработени в някои от най-добрите генетични лаборатории по света и отговарят на най-високите стандарти в научната сфера. Нашият екип ще Ви помогне да приложите информацията от резултатите на практика, по възможно най-добрия начин. Ще разчитате на експертизата на лекар генетик, както и на специалисти в сферата на диетологията, физиотерапията, ендокринологията, спортната психология, обучени за работа с изследванията.

Ние ще бъдем до Вас на всяка стъпка от използването на ДНК тестовете и обслужването на пациентите, върху които ги прилагате.

 • Ще получите безплатен достъп до обучение, от което ще научите как можете да използвате изследванията в практиката си по най-добрия начин.
 • Ще Ви насочим към готов тест или специфични генетични панели, които е добре да изследвате, за да получите информацията, от която се нуждаете за конкретния човек.
 • Ще предоставим на Вас или пациента Ви комплект за взимане на ДНК проба – бърза и лесна процедура, която може да се случи във Вашия кабинет или в домашни условия.
 • Ще поемем всички ангажименти, свързани с изпращането на пробата за анализ и обработката на получените резултати, които са валидни за цял живот.
 • Ще Ви помогнем да интерпретирате правилно информацията от ДНК доклада и да дадете на своя клиент персонални препоръки.

По-добрата грижа за пациентите Ви ще повиши както качеството на услугите, които предлагате, така и ползите за практиката Ви.

 • Повишена удовлетвореност. Пациентите Ви ще получат още по-голяма полза и по-дългосрочен ефект от лечението и терапиите, които провеждате, защото те ще са съобразени с индивидуалните нужди на тялото им.
 • По-голямо доверие към Вас като специалист. „Стъпвайки“ върху резултатите от ДНК изследванията, ще можете да аргументирате много по-ясно и категорично плана за лечение, който прилагате за разрешаването на конкретен здравословен проблем.
 • Конкурентно предимство. Ще предложите на пациентите си добавена стойност, която ще Ви отличи от другите специалисти на пазара и ще Ви отличи като специалист, който предлага комплексна грижа, обоснована на научни аргументи.

Вижте специалното ни предложение!

Ние ще бъдем до Вас на всяка стъпка от приложението на изследванията. Подготвили сме Ви преференциални условия, които ще позволят Вас и пациентите Ви:

 • Да ползвате специална отстъпка от цената на ДНК тестовете, валидна само за партньори;
 • Вашите пациенти да се възползват от опция за разсрочено плащане без допълнително оскъпяване;
 • Да заявите готови пакети или да подберете гени и генетични панели по Ваш избор, в зависимост от нуждите и целите на конкретния човек.
 • Да се възползвате от възможности за обучение за използване на генетичните изследвания във Вашата практика.

Свържете се с нас на мейл team@regena.bg или телефон 0885 289 437!

Сфери, в които можем да Ви предложим решения за Вашите пациенти

 • Персонализиране на хранителния режим с цел високоефективна корекция на теглото, превенция и повлияване на метаболитни заболявания, подобряване на здравето и тонуса.
 • Тиреоидит на Хашимото:
  • Прецизиране на медикаментацията за елиминиране на остатъчна симптоматика (Т4 vs Т3+Т4);
  • Подобряване на хранителния статус, уточняване и повлияване на възпалителните процеси в тялото, оксидативен стрес, детоксикация, метилиране;
  • Изследване за предиспозиция към хранителни непоносимости (глутен и лактоза) и др;
  • Изследване за предиспозиция към 12 автоимунни заболявания, включително тиреоидит на Хашимото, цьолиакия, витилиго и др.
 • Инсулинова резистентност, метаболитен синдром и диабет тип 2 – уточняване на генетична предиспозиция, повлияване и превенция на заболяванията.
 • Уточняване на медикаментацията – фармакогенетични изследвания за медикаменти за диабет тип 2, редица хормонални медикаменти, тиреоидит на Хашимото (описано горе).
 • Подобряване на фертилитета: подготовка на организма за бременност, персонализиране на хранителния режим и суплементацията преди и по време на бременност.
 • Хормонален метаболизъм и детоксикация – изследване на предиспозиция към естроген-зависими заболявания, преценка на рисковете от хормонална терапия.
 • Уточняване на медикаментацията – фармакогенетични изследвания за странични ефекти при контрацептиви.
 • ДНК скриниращи изследвания по отношение на рискови предиспозиции.
 • Деца с болезнено затлъстяване.
 • За предиспозиция към автоимунни заболявания.
 • За оптимизиране на физическа активност, необходимост от кондиционни тренировки, както и суплементация на витамини и минерали при активно-спортуващи деца.
 • Хипертония и сърдечно-съдови заболявания – профилактика и уточняване на индивидуалните генетично заложени рискови фактори, свързани с тях (сол, кофеин, възпалителни процеси, дислипидемии и др).
 • Уточняване на медикаментацията – фармакогенетични изследвания.
 • Устойчивост към стрес – изследват се генетични варианти свързани с производството и метаболизма на окситоцин, допамин, надбъбречни хормони, невропептид Y и др с цел подобряване на устойчивостта на стрес според индивидуалната генетична предиспозиция. Мерките са свързани с промяна на хранене, суплементация, начин на живот, вид спорт.
 • Ментално здраве – изследването покрива генетична предиспозиция към невродегенеративни разстройства, поведенчески разстройства, пристрастяващо поведение, и дава конкретни насоки за промяна на начина на живот (хранене, прием на определени добавки, движение, навици за сън и тн) на база на резултатите, с цел положително повлияване на изследваните процеси.
 • Уточняване на медикаментацията – фармакогенетични изследвания за странични ефекти и токсичност.
 • Непоносимост към храни, диагностика – уточняване на генетична предиспозиция за непоносимост към глутен, лактоза и хемохроматоза, които могат да доведат до гастроинтестинални проблеми или да са необходими за диагностика на цьолиакия.
 • Остеопороза – уточняване на генетичната предиспозиция и взимане на своевременни мерки за ефективна превенция.
 • Възпалителни процеси – хронично възпаление и насоки за овладяването му.
 • Риск от травми – уточняване на генетичната предиспозиция и насоки за превенция.
 • Уточняване на медикаментацията – фармакогенетични изследвания.

Информацията, която ще получите от изследванията ще Ви помогне да планирате много по-ефективно грижите за хората, които са Ви доверили здравето си. С нейна помощ ще определите много точно чувствителния тип на пациента, който отразява неговата родова и лична здравна история, текущите му здравословни проблеми и психологическия му профил. На база на тази информация може да планирате пълноценна терапия и хигиенно-диетичен режим, който адресира много точно генетично обусловените дефицити и затруднения, възпрепятстващи протичането на ключови процеси в тялото му.   

Данните от генетичния доклад могат да Ви бъдат от особена полза, ако искате да:

 • определите индивидуалните слабости и дефицити в организма на пациента, които го излагат на конкретни здравни рискове и затрудняват процесите на възстановяване;
 • получите допълнителна информация, за да определите чувствителния тип на дадения човек и да съобразите с него следващите стъпки в лечението му;
 • повишите ефекта от терапията, адресирайки много прецизно определени нужди и възможности, от които зависят ключови реакции в тялото на пациента;
 • помогнете на човека срещу себе си да постигне по-добри резултати за здравето си, без да губите излишно време в изпробване на различни подходи.
 • Риск от травми и възможност за възстановяване;
 • За персонализиране на храненето и физическо натоварване;
 • За определяне необходимостта от суплементация;
 • За определяне на атлетичния потенциал и оптимални тренировки.
 • Изследвания за уточняване на медикаментацията (доза и риск от токсичност) в насока кардиология, ендокринология (вкл. диабет), неврология, урология, повлияване на болката и др.