GrowBaby – за здравословна бременност с благоприятен изход

ДНК изследването GrowBaby ще ти бъде от полза, в случай че планираш да имаш дете или си в началото на своята бременност и искаш да подобриш здравето си, за да намалиш риска от възникването на евентуални проблеми при износването на плода. Резултатите от генетичния тест GrowBaby ще ти помогнат да разбереш как протичат ключови биологични процеси в тялото ти, от които зависи твоето здраве и протичането на твоята бременност. Ще получиш конкретни насоки за подобрения по отношение на хранителния ти режим, приема на добавки и ежедневните ти навици.

Този панел е подходящ за теб:

  • Ако планираш бременност и искаш да осигуриш на тялото си ресурсите, от които се нуждае, за да е в добра кондиция и бебето да се развива при максимално добри условия.

  • Ако планираш бременност или си в първите седмици от нея и искаш да намалиш риска от възникването на евентуални проблеми по време на този период.

  • Ако си имала усложнения по време на предишна своя бременност и искаш да знаеш какви са генетичните ти предразположения за повторение на проблема или възникване на друг.

Подобри шансовете си за здравословна бременност с благоприятен изход с GrowBaby!

996.00 лв.Поръчай

Към услугата е включена консултация със специалист по медицинска генетика след получаване на резултатите, за да обсъдите в детайл какво означава той и какви стъпки е добре да предприемеш след него.

Този панел ще ти даде информация за генетични предразположения, свързани с:

  • Повишен риск от възникване на евентуални усложнения по време на бременност, включително високо кръвно налягане, прееклампсия, гестационен диабет.

  • Повишен риск от настъпване на спонтанен аборт или преждевременно раждане.

  • Повишен риск бебето да се роди с твърде ниско или твърде високо тегло.

  • Психичното ти здраве, което повлиява общото ти здравословно състояние по време на бременността.

  • Индивидуалните ти нужди от нутриенти, които играят важна роля при износването на плода.

Връзката между гените и здравето на майката и бебето по време на бременност 

Метилирането е процес, който се случва във всяка клетка на човешкото тяло и играе важна роля в изграждането на някои хормони и невротрансмитери, регулацията на нивата на хомоцистеин – потенциално опасна аминокиселина. Метилирането подпомага коректното копиране на ДНК и превенцията на дефекти в невралната тръба, спонтанен аборт, повтарящи се загуби на бременността, фактори за мъжки инфертилитет, За да може метилирането да протича безпроблемно, е нужно ензимите на метилирането да функционират добре и да осигуряваме адекватен прием на ключови нутриенти от групата на В витамините, включително фолат и витамин B12. Холинът също е много важен нутриент в това отношение.

Аполипопротеин Е има многофункционално значение за липопротеиновия метаболизъм и е есенциален за нормалното разграждане на богатите на триглицериди липопротеини. Два полиморфизма в гена определят три алелни изоформи, които повлияват белтъчната структура и следователно активността на рецептора и свързването с липопротеини.

Нарастващият брой заболявания, повлияни от начина на живот (включително затлъстяване, сърдечни заболявания, артрит, диабет) се свързва с хронично нискостепенно възпаление, което от своя страна се повлиява от генетични фактори. Възпалението също така играе важна роля по отношение на здравето на майката и плода по време на бременност. Генът IL-6 кодира интерлевкин 6, провъзпалителен цитокин, който повлиява значително възпалението и регулира експресията на C-реактивния протеин (CRP).

Процесът на детоксикация в тялото подпомага премахването на вредни субстанции като замърсявания, алкохол, наркотични вещества и т.н. Този процес протича в две основни фази:

  • Първа фаза на детоксикация или фаза на активация, която се управлява от ензимното семейство на цитохром P-450
  • Втора фаза на детоксикация, при която глутатион-S-трансфераза ензимите играят ключова „неутрализираща“ роля в елиминирането на вече „активирани“ токсини.

CHRNA7 е основен компонент на мозъчните никотинови рецептори. При свързване на ацетилхолин с рецептора последният претърпява промяна в структурата си и това води до отваряне на каналите с йонна проводимост по плазмената мембрана. Генът, който кодира протеина е локализиран в регион, наречен „главен локус на предразположеност към ювенилна миоклонус епилепсия“.

Моноаминооксидаза е ензим, който играе ключова роля в процеса на разграждане на различни моноамини, произвеждани от неврони и глиални клетки. Такива моноамини са допаминът, серотонинът и норадреналинът, които са важни за регулацията на стреса.

Невротрофините са семейство от трофични фактори, които участват в разпределението и запазването на невронните клетки. Невротрофичната функция играе важна роля за невронното развитие и други ключови дейности, свързани с ученето, запаметяването и мотивацията. Генът BDNF, който кодира мозъчния невротрофичен фактор, е част от семейството на протеини, известни като растежни фактори. Счита се, че този ген може да участва в регулацията на начина, по който тялото отговаря на стреса. Много са факторите, които повлияват нивата на BDNF, включително възраст, тегло, физическа активност, начин на живот, генетични полиформизми, наличие на бременност, гестационна възраст. Счита се, че провеждането на специфични интервенции по време на бременността и следродилния период, които водят до повишаване на нивата на BDNF, също оказва сериозен ефект върху общото здравословно състояние на бебето.

Прогестеронът е хормон, който се произвежда в яйчниците, мозъка, плацентата и надбъбречните жлези. Той играе ключова в роля при протичането на бременността в първите гестационни седмици, както и по отношение на контрола върху овулацията и състоянието на млечните жлези. Генът PROGINS кодира прогестероновия рецептор като хормонът изпълнява функцията си като се свързва с този рецептор.

Генът MTNR1B кодира рецептора за мелатонин тип 1В, който има висок афинитет към мелатонина. Рецепторът играе важна роля в поддържането на репродуктивните и циркадните функции на мелатонина. Рецепторите на MTNR1B забавят клетъчната активност в тялото и участват в активирането на съня.

Тази част от ДНК изследването разглежда гените, които се отнасят до инсулиновата чувствителност – какво е нивото на чувствителност на тялото към инсулин, инсулинова секреция – процесът, който протича в отговор на повишаването на нивото на глюкоза в кръвта, и метаболизъм на инсулина, който спомага „пренасянето“ на глюкоза от кръвта към черния дроб, бъбреците и скелетно-мускулните клетки.

Генът VDR кодира витамин D рецептора – стероиден хормон, който повлиява действието на витамин D, като регулира изявата на множество гени. Установено е, че дефицитът на витамин D и промените в гена VDR са свързани с нарушения в метаболизма на калция, клетъчната пролиферация и имунната функция.

Избери твоята услуга

1. Избери твоята услуга

Можеш да заявиш твоята услуга от тук, по телефон или на място в кабинета ни. Ние можем да ти помогнем в избора, като ти дадем да попълниш наш детайлен здравен въпросник, който да покаже какъв е най-добрия начин, по който можем да ти помогнем. Ако имаш въпроси, насреща сме да ги обсъдим!

Вземи ДНК материал

2. Вземи ДНК материал

Можеш да дадеш твоята ДНК проба за изследването в кабинета ни след предварителна уговорка, а можеш да я вземеш и в своя дом – ако предпочиташ, на посочен от теб адрес ще получиш комплект за събиране на ДНК материал с детайлни инструкции.

ДНК анализ в сертифицирана лаборатория

3. ДНК анализ в сертифицирана лаборатория

Взетата проба ще бъде изпратена до една от сертифицираните лаборатории в чужбина, с които работим. Твоят резултат ще е готов в рамките на 4 до 6 седмици.

Анализ на резултата

4. Анализ на резултата

Лекар, специалист по медицинска генетика, ще изготви подробен анализ на твоя резултат. Анализът взима предвид сегашното ти здравословно състояние и родовата анамнеза, за да получиш максимално точни, актуални и приложими решения.

Генетична консултация

5. Консултация

Твоята услуга включва и консултация на живо или дистанционно с лекаря, който е анализирал резултата ти. Прочети детайлите към услугата ти, за да разбереш какви други консултации са включени!

Подобри шансовете си за здравословна бременност с благоприятен изход с GrowBaby!

996.00 лв.Поръчай