Консултиращи специалисти

Персонализираният и мултидисциплинарен подход към всеки човек, и синергичната работа в екип са това, което наистина дава добри, ефективни и трайни резултати!

Ние комбинираме познанието за индивидуалната ДНК със съвременен и доказан от науката подход към храненето и физическата активност, като включваме и много важен фактор за успех – психологическата настройка на човека и експертната подкрепа за прилагането на новите познания.

Екипът ни е първият в България, който има сертификати за преминато обучение „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към престижната организация на Канадските Диетолози (Dietitians of Canada) и за изготвяне на базирани на ДНК тренировки от Международната асоциация за спортни науки (ISSA).

Всеки един от специалистите ни предоставя индивидуални консултации и участва с експертизата си в нашите цялостни решения и трансформационни програми, базирани на генома.

Д-р Олга Антонова (Боянова)

Д-р Олга Антонова

(Олга Боянова)

Д-р Олга Антонова е специалист по медицинска генетика, главен асистент в Катедра по медицинска генетика и специализант „Хранене и диететика“ в МУ-София. Тя има защитена дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур и дългогодишен опит в сферата на нутригеномиката.

През 2018 г. д-р Антонова представи успехите на младите учени в България в Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия и взе участие в проекта „Предприемачи в науката“ към Фондация Карол Знание.

Д-р Антонова е преминала сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.

Д-р Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова специалист по медицинска генетика. Завършва медицина в МУ-София през 2016 г., а през 2021 г придобива образователна и научна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационния й труд на тема: „МикроРНК експресионен профил на ендометриоза в различен стадий“. В момента е главен асистент в Катедрата по Медицинска генетика, МУ-София. Основните й интереси са в областта на репродуктивната медицина, женското здраве и нутригенетиката.

Д-р Спасова е преминала сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.

Д-р Христо Иванов

Д-р Христо Иванов

Магистър – лекар, завършил Медицински университет – Пловдив през 2012 г. От 2015 г. е асистент в Катедра педиатрия и медицинска генетика. Година по-късно получава научно образователна степен „доктор“ по генетика с дисертация на тема „Анализ на експресионния профил на протеин кодиращи гени при пациенти с разстройство от аутистичния спектър посредством високо специфичен количествен RT-PCR“. През 2017 г. става главен асистент към Медицински университет – Пловдив. Участва в редица научни проекти, свързани с медицинската генетика и персонализираната медицина. С интереси в областта на неврогенетиката, онкогенетиката, фармакогенетиката, метаболизма и прецизната медицина.

Д-р Иванов е преминал сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.

Д-р Христо Иванов

Проф. Дарина Найденова

Проф. Найденова завършва медицина в Медицински университет – Варна и има придобита специалност „Хранене и диететика“. Преминала е през редица курсове и обучения и е специализирана в областта на здравословното и лечебно хранене. Прилага принципите на персонализирането хранене с цел профилактика, запазване на доброто здраве и антиейдж ефект.

Изготвя индивидуални препоръки и хранителни режими с цел персонализиране на база на генома, лечение на затлъстяването, диетотерапия при различни заболявания, терапията на нарушенията в хранителното поведение, хранене на бременни и кърмещи жени.

Консултира пациенти и изготвя индивидуални препоръки и хранителни режими при непоносимост към храни, хранителни алергии и метаболитни нарушения (наднормено тегло и затлъстяване, захарен диабет, подагра, остеопороза, висок холестерол и триглицериди), при заболявания на храносмилателната, сърдечносъдовата и отделителната системи.

Сред професионалните ѝ предизвикателства  се нареждат нарушенията  в хранителното поведение (анорексия нервоза, булимия нервоза, емоционално хранене, орторексия, бигирексия и др.). Клиничният ѝ опит с тези заболявания е обобщен в наскоро издадена книга, както и в редица статии и научни доклади.

Д-р Христо Иванов

Д-р Силвия Паскалева, дм

Д-р Силвия Паскалева, дм е специалист с 30 години опит. Работи в области, свързани с физиотерапия, диагностика и лечение на социално значими заболявания в областта на ортопедията и травматологията, спортна медицина, диагностика и лечение на затлъстяването.

Тя има сертификат от Кaнaдския институт по диетология за Нутригеномика и генетично тестване с цел персонализирано хранене и изготвя персонализирани хранителни режими в случаите на наднормено тегло при деца и възрастни.

Използвайки опита си като лекар на Националния отбор по художествена гимнастика, д-р Паскалева провежда спортни консултации за професионални спортисти и любители.

Д-р Паскалева консултира в Спортсклиник Еуровита в София, като провежда и дистанционни консултации за избор на генетично изследване.

Д-р Христо Иванов

Владимир Новков

Владимир Новков е личностен, спортен и социален психолог, завършил специалност “Психология” към Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Магистър е по социална и юридическа психология. Сертифициран е и като Спортен и ДНК треньор и трансформационен коуч към Международната асоциация за спортни науки (ISSA).

Разработил е модел за личностна трансформация в спорта на основата на типовете личности и техните индивидуални характеристики и особености. Вярва, че психическото не бива да се разделя от физическото и че индивидуалното развитие обединява и двете. Използва методите на спортната психология, за да помогне на съвременния човек да се върне към свободното си движение.