Консултиращи специалисти

Д-р Олга Антонова (Боянова)

Д-р Олга Антонова

(Олга Боянова)

Д-р Олга Антонова е специалист по медицинска генетика, главен асистент в Катедра по медицинска генетика и специализант „Хранене и диететика“ в МУ-София. Тя има защитена дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур и дългогодишен опит в сферата на нутригеномиката.

През 2018 г. д-р Антонова представи успехите на младите учени в България в Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия и взе участие в проекта „Предприемачи в науката“ към Фондация Карол Знание.

Д-р Антонова е преминала сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.

Д-р Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова завършва средното си образование в езикова гимназия с разширено изучаване на английски език. През 2016 г. завършва медицина в МУ-София. В момента е асистент и специализант по медицинска генетика в Катедрата по Медицинска генетика, МУ-София. Основните й интереси са в областта на репродуктивната медицина, женското здраве и нутригенетиката.

Д-р Спасова е преминала сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.

Д-р Христо Иванов

Д-р Христо Иванов

Магистър – лекар, завършил Медицински университет – Пловдив през 2012 г. От 2015 г. е асистент в Катедра педиатрия и медицинска генетика. Година по-късно получава научно образователна степен „доктор“ по генетика с дисертация на тема „Анализ на експресионния профил на протеин кодиращи гени при пациенти с разстройство от аутистичния спектър посредством високо специфичен количествен RT-PCR“. През 2017 г. става главен асистент към Медицински университет – Пловдив. Участва в редица научни проекти, свързани с медицинската генетика и персонализираната медицина. С интереси в областта на неврогенетиката, онкогенетиката, фармакогенетиката, метаболизма и прецизната медицина.

Д-р Иванов е преминал сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към организацията Dietitians of Canada.