Генетична консултация за редки генетични заболявания

Кога се препоръчва консултацията за редки генетични заболявания?

Тази генетична консултация е подходяща за теб, ако:

 • Член на семейството ти е с установено генетично заболяване;
 • Искаш да видиш какви са възможностите за превенция, за да създадеш дете, което няма генетично заболяване. В този случай е подходящо и двамата партньора да присъстват.

По време на консултацията ще получиш на разбираем език обяснение какво представлява заболяването, какви са причините, които го предизвикват, как протича и какви са възможностите за терапия и превенция.

Генетична консултация за редки генетични заболявания
 • GM1 ганглиозидоза
 • Автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза
 • Автозомно-рецесивната спастична атаксия на Charlevoix-Saguenay (АРСАКС)
 • Автоимунен полигландуларен синдром тип I
 • Акродерматитис ентеропатика
 • Алкаптонурия
 • Алфа манозидоза
 • Алфа-1-антитрипсинов дефицит
 • Амиотрофична латерална склероза
 • Анемия на Фанкони
 • Аргининосукцинат лиазен дефицит
 • Аспартилглюкозаминурия
 • Атаксия с дефицит на витамин Е
 • Атаксия телеангиектазия (синдром на Луи-Бар)
 • Атрофия на зрителния нерв (OPA3 ген)
 • Ахроматопсия
 • Бета-кетотиолазен дефицит
 • Бета-таласемия
 • Биотинидазен дефицит
 • Болест на „урина като кленов сироп“
 • Болест на Гоше
 • Болест на Канаван
 • Болест на Крабе
 • Болест на Ниман-Пик
 • Болест на Помпе
 • Болест на Сала
 • Болест на Сандхоф
 • Болест на Тай-Сакс
 • Болест на Тай-Сакс (псевдодефицитен вариант на HEXA гена)
 • Болест на Уилсън
 • Болест на фон Вилебранд тип 2
 • Болест на фон Вилебранд тип 3
 • Булозна епидермолиза тип Херлиц (LAMA3 ген)
 • Булозна епидермолиза тип Херлиц (LAMB3 ген)
 • Булозна епидермолиза тип Херлиц (LAMC2 ген)
 • Витамин D – зависим рахит (CYP27B1 ген)
 • Вроден нефротичен синдром (NPHS2 ген)
 • Вродена амегакариоцитна тромбоцитопения
 • Вродена надбъбречна хиперплазия (21-хидроксилазен дефицит)
 • Вродени болести на гликозилиране тип І А
 • Галактоземия
 • Галактокиназен дефицит
 • Гликогеноза тип 1B
 • Гликогеноза тип 1А
 • Гликогеноза тип 2
 • Гликогеноза тип 5
 • Глутарова ацидурия тип 1
 • Дефицит на фактор XI
 • Дихидролипоамид дехидрогеназен дефицит
 • Дихидропиримидин дехидрогеназен дефицит
 • Дълговерижна ацил-КоА дехидрогеназна недостатъчност
 • Карнитин палмитоил-транферазен дефицит
 • Късоверижна ацил-КоА дехидрогеназна недостатъчност
 • Мегаленцефална кистична левкоенцефалопатия
 • Метахроматична левкодистрофия
 • Метилкротонил-КоА карбоксилазен дефицит
 • Метилмалонова ацидурия
 • Множествен тропен дефицит (PROP1 ген)
 • Муковисцидоза
 • Муколипидоза II
 • Муколипидоза III
 • Муколипидоза IV
 • Наследствена миопатия с телца на включвания
 • Наследствена непоносимост към фруктоза
 • Наследствена сфероцитоза
 • Невронална форма на цероид-липофузиноза (CLN3 ген)
 • Невронална форма на цероид-липофузиноза (CLN5 ген)
 • Невронална форма на цероид-липофузиноза (CLN8 ген)
 • Невронална форма на цероид-липофузиноза (PPT1 ген)
 • Невронална форма на цероид-липофузиноза (TPP1 ген)
 • Неонатален диабет
 • Несиндромна глухота (DFNB1 и DFNB9)
 • Несиндромна глухота (DFNB59)
 • Прекаликреинов дефицит
 • Пропионова ацидурия
 • Протромбинов дефицит
 • Първичен системен карнитинов дефицит
 • Ризомелична хондродисплазия пунктата тип 1
 • Синдром на Rh недостатъчност (RHAG ген)
 • Синдром на Андерман
 • Синдром на Бардет-Бийдъл (мутация в BBS1 гена)
 • Синдром на Бартер тип 4а
 • Синдром на Блум
 • Синдром на болния синусов възел
 • Синдром на Дубин-Джонсън
 • Синдром на Елерс-Данлос, хипермобилен тип
 • Синдром на Елерс-Данлос, дерматоспараксис тип
 • Синдром на Елерс-Данлос, кифосколиотичен тип
 • Синдром на Зелуегър (PEX1 ген)
 • Синдром на Криглер-Наяр
 • Синдром на Смит-Лемли-Опиц
 • Синдром на хромозомните счупвания на Ниймеген
 • Синдром на Хърлер
 • Синдром на Ъшър тип 1F
 • Синдромът на Коен
 • Средноверижна ацил-КоА дехидрогеназна недостатъчност
 • Сърповидно-клетъчна анемия
 • Тирозин хидроксилазен дефицит
 • Тирозинемия
 • Фактор V Лайден
 • Фамилен липопротеин липазен дефицит
 • Фамилна дисаутономия
 • Фамилна дисхормонална гуша (синдром на Пендред)
 • Фамилна средиземноморска треска
 • Фенилкетонурия
 • Хемоглобин D
 • Хемоглобин E
 • Хемоглобин O
 • Хемоглобин С
 • Хемохроматоза
 • Хипероксалурия тип 1
 • Хипероксалурия тип 2
 • Хипероксалурия тип 3
 • Хипоплазия хрущял-коса
 • Хипофосфатазията, автозомно-рецесивно
 • ХМГ-КоА лиазен дефицит
 • Холокарбоксилазен синтетазен дефицит
 • Хомоцистинурия класически тип
 • Хомоцистинурия тип cblE
 • Хориоидерия
 • Церебротендинозна ксантоматоза
 • Цистиноза
 • Цитрулинемията тип I
 • Ювенилна ретиносхиза, Х-свързано

Как протича консултацията?

Заяви генетична консултация

Заяви генетична консултация

След като заявиш консултацията чрез попълване на формуляра долу, ще се свържем с теб на посочените контакти и ще ти изпратим здравен въпросник.

Попълни здравен въпросник

Попълни въпросник за здравето ти

Попълни здравния въпросник, включващ личната ти здравна информация и анамнеза на заболяванията при роднините ти.

Генетична консултация в удобно време

Консултация в удобно за теб време

След като лекаря се запознае с въпросника ти, ще проведем консултацията в удобно за теб време.

Генетична консултация - лично или онлайн

Лично или дистанционно от цялата страна

Консултацията е с продължителност 30 минути и може да се проведе както лично, така и дистанционно (по телефон, Skype или Viber).

Цена: 90 лв.

Заяви своята Консултация за редки генетични заболявания:

  *

  задължително поле