Щастливи сме да обявим, че представител на нашия екип се нарежда сред водещите експерти, ангажирани с изпълнението на политиките и дейностите, инициирани от Европейското дружество по човешка генетика (European Society of Human Genetics – ESHG). В периода 2021-2025 година д-р Олга Антонова, генетичен консултант в Re:Gena, ще бъде част от управителния съвет, който е отговорен за провеждането на проучвания, разпространението на информация и налагането на добри практики от престижната организация.

„За мен този пост е възможност чрез опита и експертизата си да помогна за създаването на по-качествени и достъпни решения в сферата на генетиката. Приемам много сериозно мисията на дружеството, която е свързана с поддържането на активна изследователска дейност и високи стандарти в клиничната практика. Смятам, че основен приоритет за нас, като екип, трябва да бъде изграждането на добре работеща мрежа от хора и организации, обединени от тази обща цел.“

Д-р Олга Антонова е специалист по медицинска генетика с над 10-годишен професионален опит. Тя е главен асистент в Катедра по медицинска генетика и специализант в програма „Хранене и диететика“ към Медицински университет ─ София. В ролята си на медико-генетичен консултант в Re:Gena през 2020 година тя стана част от първия сертифициран екип по нутригеномика в България. Нейната работа е свързана провеждането на медико-генетични консултации, които имат за цел: да улеснят потребителите в избора на генетично изследване; да бъде поставена диагноза в случай на установено генетично заболяване; да се извърши анализ на готов генетичен резултат и много други.

ВИЖ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ

Д-р Антонова се присъединява към Европейското дружество по човешка генетика през 2009 година. Заедно с нея към днешна дата в ESHG са регистрирани над 2 000 специалисти, практикуващи в рамките на и извън Стария континент. Като член на управителния съвет, тя вече участва в заседания и дискусии, касаещи вече реализирани и бъдещи негови проекти. До края на своя мандат ще бъде ангажирана с популяризирането на различни научни, социално-политически и образователни активности, както и със създаването и подбора на публикации за списанието, издавано от неправителствената организация.

С решение, взето на заседание на ESHG през юни 2021 година, младата лекарка е избрана и за член на Комитета по публични и професионални политики (The Public and Professional Policy Committee – PPPPC). Мисията на Комитета е да допринася за отговорното приложение на иновациите в човешката генетика. Задачата на д-р Антонова и нейните колеги е да идентифицират и работят по етични, социални и политически проблеми в сферата. Отговорностите им включват участие в различни събития и дискусии; предоставяне на експертно мнение чрез политически становища, препоръки и публикации; изготвяне на насоки при разработването и налагането на национални и международни политики, касаещи човешката генетика.

Сертифицирани специалисти по нутригеномика

За Европейското дружество по човешка генетика

Дружеството е създадено през 1967 година от група водещи специалисти в областта на генетиката. От 2020 година седалището му е Виена, а дружеството е регистрирано по австрийското законодателство. То функционира като нестопанска организация, която действа изцяло в подкрепа на публичния интерес. Неговите цели са свързани с провеждането на научни изследвания и приложението им в клиничната практика, както и с повишаването на квалификацията на специалистите и разбирането на обществото в областта на човешката и медицинска генетика.

Боряна Герасимова